Home.

Wat is My Home?

Een Stichting die in de gemeente Borger-Odoorn gestart is in projectvorm.
Bij de start werd de kerngroep gevormd door leden van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Borger.

De Stichting wil kwetsbare mensen, verbinden met vrijwilligers.
In een “1 op 1”- relatie wordt aandacht gegeven aan verschillende leefgebieden om zo een band op te bouwen.
Stichting My Home wil helpen om de directe leefomgeving te verbeteren. We willen mensen helpen zich thuis te voelen: door contact te maken met de omgeving, mensen kunnen of willen ontvangen en dingen te doen die hun interesse hebben. Soms zijn dat spannende dingen en soms inspannende dingen. Soms is er eens per week contact, soms vaker en intensiever. Soms ook minder vaak, maar altijd in overleg tussen deelnemer en vrijwilliger.
Bij dit alles wil de vrijwilliger van My Home mensen een steuntje in de rug geven zodat onmogelijke dingen weer een beetje mogelijk worden.

Het doel:

Mensen die kwetsbaar zijn in de dagelijkse levenssituatie ondersteunen.
Dit in samenwerking met en in aanvulling op de professionele hulpverlening.

Ondersteunen op zo’n wijze dat de deelnemers zich “thuis” kunnen voelen in hun leefomgeving.
Thuis betekent dat je je veilig voelt, contacten hebt, zinvolle activiteiten doet en iets als geluk of vrede kan ervaren.  Wij hebben elkaar nodig om te kunnen geven en te kunnen ontvangen.
De term WEDERKERIGHEID is een kernwaarde van My Home.  Deelnemers en vrijwilligers kunnen van betekenis zijn in het leven van de ander.
Van betekenis te zijn in het leven van anderen maakt het leven zinvol.
Hoe ogenschijnlijk klein ook, elke oprechte bijdrage is waardevol.

My Home werd bij notariële acte een stichting op 29 april 2022.

Hierdoor verkreeg My Home zelfstandigheid en werd tevens handelingsbevoegd door inschrijving bij de Kamer van Koophandel