Home.

Wat is My Home?

My Home is een nieuw project, gestart door Kerken met Stip, in de gemeente Borger-Odoorn. Daarbij worden kwetsbare mensen, (deelnemers) vaak afhankelijk van hulp- of zorgverlening, verbonden aan vrijwilligers. Zij proberen door een “1 op 1”- relatie een band op te bouwen en mensen weer betekenis te laten ervaren in hun leven.
My Home (of in goed Drents Mien (t)Hoes) is de plek waar het grootste deel van je leven zich afspeelt. En het is de bedoeling dat je je daar thuis voelt. Dat je mensen kunt ontvangen, dingen kunt doen, inspannen en ontspannen en leven in de omgeving waar je woont en je veilig voelt. Veel mensen hebben in hun leven zoveel meegemaakt dat dit niet vanzelfsprekend is.
                                     Vrijwilligers proberen een steuntje in de rug te zijn.
Zij doen dat door contact te maken en vertrouwen op te bouwen. Door samen dingen te doen, kleine en soms ook grotere, afhankelijk wat een deelnemer wil en kan. Soms is er eens per week contact, soms vaker en intensiever. Soms ook minder vaak, maar steeds na overleg tussen deelnemer en vrijwilliger.

De Droom van My Home.

My Home is een netwerk van verbindingen van mensen, die ondersteuning biedt aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Het doel:

Mensen die kwetsbaar zijn in de dagelijkse levenssituatie te ondersteunen, in samenwerking met en in aanvulling op de professionele hulpverlening

Op zo’n wijze dat de deelnemers gelukkig kunnen wonen in hun eigen huis.
Als aanvulling op professionele hulpverlening biedt My Home in de coöperatie ondersteuning in de dagelijkse levenssituatie.

Dat betekent je veilig voelen, contacten hebben, zinvolle activiteiten doen en iets als geluk of vrede ervaren. Daar heb je andere mensen voor nodig om iets te ontvangen, maar ook om misschien iets te geven. Dat je een rol speelt in het leven van anderen.
Daarom is de term WEDERKERIGHEID essentieel in My Home. Je kunt als deelnemer van My Home ook iets gaan betekenen voor anderen Hoe ogenschijnlijk klein dat ook is. Dat maakt het leven zinvol. Daarom is de droom ook dat er samenwerkingsverbanden ontstaan waarin deelnemers en vrijwilligers elkaar leren kennen en met elkaar kunnen zoeken om dat deel van My Home vorm te geven.
Die droom is op zichzelf ook een zoektocht. Hoe we dat gaan realiseren is niet vooruit te plannen, maar een gezamenlijk proces passend bij de cultuur in de gemeente Borger Odoorn.

Op dit moment zijn er ruim 20 vrijwilligers actief. Er is altijd een wachtlijst voor mensen waar nog geen vrijwilligers beschikbaar zijn. Dus er zijn meer vrijwilligers nodig.
Lijkt het u interessant om op deze manier iets te kunnen betekenen voor andere mensen. Neem dan contact op met MyHome via de mail secr.myhomeborger@gmail.com

My Home werd een stichting

My Home werd bij notariële acte een stichting op 29 april 2022. Hierdoor verkreeg My Home zelfstandigheid en werd tevens handelingsbevoegd door inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Dit opent perspectieven voor de toekomst omdat het bestuur zelfstandig beslissingen kan nemen die passen in het kader van het opgestelde beleidsplan.