Organisatie.

Ontstaan

My Home, ontstaan als project in 2018 werd op 29 april 2022 een stichting.
De voltallige kerngroep heeft bij Veldkamp en Prins, notarissen te Borger, de akte getekend.  Daarmee veranderde de naam van kerngroep in bestuur.
Het voordeel van een stichting is dat My Home nu een zelfstandig rechtspersoon is geworden wat voor veel zaken belangrijk is, zoals het verkrijgen van subsidies.

Financiën

Het project wordt financieel ondersteund door subsidie van de burgerlijke gemeente Borger-Odoorn en de diaconie van de Protestantse Gemeente Borger .

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen, voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden. Daarnaast beschikt het bestuur over een adviserend lid, tevens coördinator voor koppelingen tussen vrijwilligers en deelnemers.

Bij de start van de stichting bestaat het bestuur uit:

Mw. T. van Dijk – voorzitter

Mw. S. Aikema – secretaresse

Dhr. A. Mechielsen – penningmeester

Mw. E.G. Lensen-Buurma – lid

Dhr. A. Kruiter – lid

Coördinatormw. G. Brem