Organisatie.

Ontstaan

Het project is een initiatief van ds. Jan Eerbeek, voormalig hoofd van het Justitiepastoraat in Nederland. Hij was ook oprichter van de Exodushuizen en vanuit deze hoedanigheid heeft hij, na zijn pensionering, nog veel mensen die vastgelopen zijn begeleid. Hij is voorzitter van de vereniging Kerken met Stip waarin men probeert mensen weer te helpen integreren in de maatschappij.
Zo is het idee ontstaan om voor mensen, die het zelf niet meer redden en meer afhankelijk zijn geworden van de hulpverlening in eigen omgeving, een steuntje in de rug te organiseren. Sinds de participatiewet in 2015 is ingegaan is hulp- en (jeugd)zorgverlening primair een verantwoordelijkheid geworden voor gemeenten. Dat heeft gezorgd voor het ontstaan van de sociale wijkteams. Daarmee is sociale problematiek veel meer zichtbaar geworden. My Home is mede ontstaan door deze ontwikkeling. In Borger heeft de diaconie van de Protestantse Gemeente dit project geadopteerd. Een basisidee is, dat zo’n project geworteld moet zijn in een gemeenschap. In Borger is dat dus de kerkelijke gemeenschap geworden.
In september 2018 is My Home van start gegaan. Inmiddels zijn er al 23 vrijwilligers en 18 deelnemers.

Financiën

Het project wordt financieel ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Borger, subsidie van de burgerlijke gemeente Borger Odoorn.

Er waren giften van “De Maatschappij van Welstand”, “PKN Nederland” en “Commissie Rentebaten Regionale Gelden”.

Deze ondersteuning wordt zeer gewaardeerd.

Meer lezen?

Bestuur

Daarnaast is er een bestuur, kerngroep genoemd, die bestaat uit 4 mensen plus twee adviserende leden..

 

 

 

 

 

Voorzitter is Tineke van Dijk, t.vandijk56@gmail.com

 

 

 

 

 

Secretaris Sija Aikema, sijaaikema@gmail.com

Penningmeester Adrie Mechielsen, mechielsen001@hetnet.nl

Eefje Lensen lid. eglensen@xs4all.nl

Adviserende leden:

Ds. Jan Eerbeek , j.eerbeek@planet.nl

 coördinator Jaap Lensen, klaproos@xs4all.nl
tel. 0640289561
(maandag tot woensdag)