Organisatie.

Ontstaan

Het project is een initiatief van ds. Jan Eerbeek, voormalig hoofd van het Justitiepastoraat in Nederland. Hij was ook oprichter van de Exodushuizen en vanuit deze hoedanigheid heeft hij, na zijn pensionering, nog veel mensen die vastgelopen zijn begeleid. Hij is voorzitter van de vereniging Kerken met Stip waarin men probeert mensen weer te helpen integreren in de maatschappij.
Zo is het idee ontstaan om voor mensen, die het zelf niet meer redden en meer afhankelijk zijn geworden van de hulpverlening in eigen omgeving, een steuntje in de rug te organiseren. Sinds de participatiewet in 2015 is ingegaan is hulp- en (jeugd)zorgverlening primair een verantwoordelijkheid geworden voor gemeenten. Dat heeft gezorgd voor het ontstaan van de sociale wijkteams. Daarmee is sociale problematiek veel meer zichtbaar geworden. My Home is mede ontstaan door deze ontwikkeling. In Borger heeft de diaconie van de Protestantse Gemeente dit project geadopteerd. Een basisidee is, dat zo’n project geworteld moet zijn in een gemeenschap. In Borger is dat dus de kerkelijke gemeenschap geworden.
In september 2018 is My Home van start gegaan. Inmiddels zijn er meer dan 20 vrijwilligers waarvan de meesten aan een deelnemer zijn gekoppeld.

My Home werd een stichting en vierde dat op 17 juni

My Home is een project dat ruim 4 jaar gelden geadopteerd is door de diaconie van de protestantse gemeente in Borger. Dit vanuit de opvatting dat de kerk midden in de samenleving moet staan.

Op 29 april is de voltallige kerngroep bij notaris mr. H. Veldkamp geweest waar de akte is gepasseerd zoals dat formeel heet. Daarmee veranderde de naam van kerngroep in bestuur.

Het voordeel van een stichting is dat My Home nu een zogenaamd Rechtspersoon is geworden wat voor veel zaken belangrijk is o.a. het verkrijgen van subsidie. We worden, zeg maar, als Stichting nog serieuzer genomen

Financiën

Het project wordt financieel ondersteund door subsidie van de burgerlijke gemeente Borger Odoorn en de diaconie van de Protestantse Gemeente Borger .

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 mensen plus twee adviserende leden..

 

 

 

 

Voorzitter is Tineke van Dijk

 

 

 

Secretaris Sija Aikema, secr.myhomeborger@gmail.com

  Penningmeester Adrie Mechielsen

  Lid Eefje Lensen

Lid  Albert Kruiter, waardeel@hetnet.nl

Adviserende leden:

  Ds. Jan Eerbeek

  Coördinator Jaap Lensen