Verwijzers

Verwijzers en de samenwerking met andere sociale organisaties.

De verwijzingen komen voornamelijk van de Sociale teams Borger-Odoorn. Maar ook van de thuiszorgorganisaties Icare en Tangenborgh en huisartsen(teams). Ook vanuit de kerken kunnen verwijzingen plaatsvinden.

Hoe werkt het?

U kent iemand waarvan u denkt dat My Home iets zou kunnen betekenen.
Iemand die kwetsbaar is door wat hij of zij in het leven heeft meegemaakt, door ouderdom of ziekte. Eenzaamheid veroorzaakt door allerlei problemen, materieel, lichamelijk of psychosociaal.
U kunt dan contact opnemen met de coördinator.
Deze overlegt en gaat samen met u als verwijzer, op bezoek bij de potentiële deelnemer. Als zij daar met elkaar tot de conclusie komen dat My Home van betekenis kan zijn, gaat de coördinator op zoek naar een  vrijwilliger waar het mogelijk mee kan klikken. Er wordt een afspraak gemaakt voor een matchingsgesprek met de deelnemer, de coördinator de vrijwilliger en de verwijzer.

Na de kennismaking en bespreking van wat er nodig zal zijn, zal blijken of de mogelijke deelnemer en de vrijwilliger positief zijn over een mogelijk vervolg.

Andere organisaties

Het is goed om onderscheid te maken met wat andere vrijwilligersorganisaties aanbieden. Zo biedt Andes mantelzorgondersteuning bij langdurig zieke partners (dementie bijv.). Zij bieden ook respijtzorg (wanneer je tijdelijk de zorg even overdraagt aan een ander). Verder heeft Andes een pool van budgetmaatjes, die helpen om administratie op orde te brengen.
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen ook gebruik maken van de Zonnebloem afdeling Borger. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van de Zonnebloem komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren ze ook verschillende activiteiten.
Voor vluchtelingen en asielzoekers is er VluchtelingenWerk. Dat is een aparte categorie omdat het over veel regels en juridische zaken gaat. Er zijn mensen die wachten op status maar ook statushouders die al een woonplek hebben toegewezen gekregen. VluchtelingenWerk begeleidt deze mensen en gezinnen een bepaalde tijd (meestal anderhalf jaar). Daarna moeten mensen het zien te redden in de gemeente waar ze geplaatst zijn. Andes heeft daarvoor verschillende begeleidingsvormen zoals taalhulp (Taalmaatje en Taalhuis) en vrouwengroepen. Maar wanneer er meerdere problemen zijn is het sociaal team ook betrokken. Dan kan het sociaal team soms ook een beroep doen op My Home.

Samen met anderen

De Protestante Gemeente te Borger heeft dus het initiatief genomen voor het project My Home. Ondertussen wordt er toenadering gezocht met de Protestante Gemeente in Nieuw Buinen en de kerken in Valthermond/Valthe en Odoorn.