Verwijzers

Verwijzers en de samenwerking met andere sociale organisaties.

De belangrijkste verwijzingen komen van de sociale teams Borger Odoorn. Maar ook van de thuiszorgorganisaties Icare en Tangenborgh en huisartsen(teams). Ook vanuit de kerken kunnen verwijzingen plaatsvinden.
Hoe werkt het?
U kent iemand die volgens u in aanmerking zou kunnen komen voor dit project. Het is iemand die kwetsbaar is door wat hij of zij in het leven heeft meegemaakt. Of door ouderdom of ziekte. Of wanneer een gezin lijdt onder de omstandigheden. We zien vaak eenzaamheid bij gestapelde problematiek, lichamelijk of psychosociaal.
U meldt iemand aan bij de coördinator Jaap Lensen. Die overlegt of gaat samen met de verwijzer op bezoek. Wanneer iemand geschikt wordt geacht wordt er gekeken of er een vrijwilliger beschikbaar is met wie het mogelijk kan klikken. Dan wordt er een afspraak gemaakt en de koppeling vindt plaats bij de deelnemer samen met de verwijzer, coördinator en vrijwilliger. Daar worden na kennismaking en bespreking van wat er nodig is, afspraken gemaakt hoe zij samen verder gaan. Op voorwaarde dat het eerste contact zodanig is dat beiden er positief over zijn.

Andere organisaties.

Het is daarbij goed om onderscheid te maken met wat andere vrijwilligersorganisaties aanbieden. Zo biedt Andes https://www.andesborgerodoorn.nl/ mantelzorgondersteuning bij langdurig zieke partners (dementie bijv.). Zij bieden ook respijtzorg (wanneer je tijdelijk de zorg even overdraagt aan een ander). Verder heeft Andes een pool van budgetmaatjes, die helpen om administratie op orde te brengen.

Mensen met een lichamelijke beperking kunnen ook gebruik maken van de Zonnebloem afdeling Borger. https://www.zonnebloem.nl/borger-odoorn.  Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van de Zonnebloem komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten.

Voor vluchtelingen en asielzoekers is er VluchtelingenWerk. https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland/vluchtelingenwerk-midden-drenthe Dat is een aparte categorie omdat het over veel regels en juridische zaken gaat. Er zijn mensen die wachten op status maar ook statushouders die al een woonplek hebben toegewezen gekregen. VluchtelingenWerk begeleidt deze mensen en gezinnen een bepaalde tijd (meestal anderhalf jaar). Daarna moeten mensen het zien te redden in de gemeente waar ze geplaatst zijn. Andes heeft daarvoor verschillende begeleidingsvormen zoals taalhulp (Taalmaatje en Taalhuis) en vrouwengroepen. Maar wanneer er meerdere problemen zijn is het sociaal team ook betrokken. Dan kan het sociaal team soms ook een beroep doen op MyHome.

Samen met anderen.

De Protestante Gemeente te Borger Odoorn heeft dus het initiatief genomen voor het project My Home. Ondertussen wordt er samengewerkt met de Protestante Gemeente in Nieuw Buinen en zijn de kerken in Valthermond/Valthe en Odoorn ook bij het project betrokken.

Coördinatie en begeleiding.

De vrijwilligers komen op gezette tijden in grote of in kleinere groepjes bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Het is prettig om in een vertrouwde groep je verhaal te kunnen doen , te steunen en gesteund te worden en verder mee te denken over oplossingen en verdere ontwikkelingen van het project. Een belangrijk onderdeel is dat ze ook getraind worden. Gesprekstechnieken, onderwerpen zoals omgaan met grenzen, omgaan met verlies, hoe ga je om met het sociale netwerk, komen dan aan de orde. Persoonlijke begeleiding vindt op maat plaats met de coördinator of in kleinere groepjes.